ALL EARS

ALL EARS

5 fundraising kurser – Bliv klædt endnu bedre på 

 

5 fundraising kurser – Bliv klædt endnu bedre på  

Det kan virke overvældende at skulle i gang med fundraising og derfor kan et fundraising-kursus være yderst gavnligt. Fundraising er bestemt ikke nemt at udføre i høj kvalitet og derfor kan sparring og inspiration fra et kursus være et godt skridt på vejen. De fleste undervisere har stor erfaring og uddannelse inden for fundraising, som kan give dig de rette værktøjer til at samle de nødvendige midler til dit formål. For at komme godt i gang med fundraising, anbefaler vi, at man overvejer følgende kurser:

1. Grundkursus i fundraising

Et grundkursus i fundraising er en god start til at blive klogere på de strategiske overvejelser. Et grundkursus vil fungere som en basisuddannelse, som giver indsigt i de grundlæggende fundraisings-principper. Som organisation vil et grundkursus hjælpe med at give indsigt i offentlige puljer og fonde samt give inspiration og brugbare værktøjer til at komme godt fra start.

2. Kursus i fondsansøgninger

Mange organisationer oplever, at de ikke får fat i fondsmidlerne, da det kan være uoverskueligt og svært at gennemskue, hvordan en fondsansøgning skal formuleres. Det kan derudover være svært at danne sig et overblik over, hvilke fonde, legater og puljer, der er relevant netop for formålet. Her kan et kursus i fondsansøgninger hjælpe med hvilke fejl, de allerfleste begår, når de søger fonde og hvor nemt de kan undgås.

 3. Kursus i at tilrettelægge den rigtige strategi

For at komme godt i gang med fundraising skal din organisation have en planlagt strategi. Hvad er din organisations stærke budskab og hvordan skal det formidles til mulige bidragsydere? Din strategi lægger det basale fundament for at skaffe de nødvendige midler til din organisation eller forening.

Et kursus vil kunne hjælpe med at udarbejde den optimale strategi, som vil få dit projekt til at lykkes. En god fundraisings-strategi kan hjælp dig på vej med en tidsplan og taktik for, hvordan en række aktiviteter og ressource muligheder skal føre din organisation til et givet mål. Det skaber en effektiv arbejdsprocedure og ensretning i dit fundraisingarbejde. Derudover vil et kursus give dig et godt indblik i, hvilke styrker og svagheder, der er ved dit projekt og hvordan styrkerne bedst bliver udnyttet. Det vil bidrage med de rette redskaber og skabeloner, som skal til at skaffe de ønskede midler.

4. Online fundraising

Vi lever i en digital tidsalder, hvor klassiske indsamlinger fra dør til dør ikke længere er tilstrækkelige. Online fundraising er kommet for at blive, men det kan være svært at gennemskue, hvordan det hele hænger sammen. Facebook og Instagram reklamer, influensers og online digitale platforme spiller en endnu større rolle for fundraising og dine chancer for at indsamle de nødvendige midler til dit projekt. Udover at finde den rette kommunikationskanal til mulige bidragsydere, skal der også laves en unik betalingsformular, personliggjorte takke e-mails og give bidragsydere muligheden for at bruge deres foretrukne betalingsmiddel. For at komme godt i gang med online fundraising, kan et kursus give en god introduktion til hvilke platforme, der giver de bedste resultater samt et overblik over lovmæssige restriktioner af online indsamlinger.

Hvis du går med et ønske om at blive bedre til online fundraising, kan du høre mere om relevante muligheder for dig her: https://virtuly.dk/telemarketing/

5. Ledelseskursus

Man behøver ikke være professionel for at komme i gang med fundraising, men det kræver et stort forarbejde og ikke mindst et rigtigt godt formål for at få penge fra fonde, puljer og private. Derudover kræver det typisk en involvering af mange mennesker for at komme i mål med det ønskede projekt. For at være den bedste manager for dit projekt, kan det være en stor fordel at deltage i et lederkursus, så du har de rette redskaber til at sikre høj performance hos medarbejdere og dermed mindske tidshorisonten for, hvornår de nødvendige midler er indsamlet. Med et ledelseskursus vil du som manager for et projekt få de rette forudsætninger for at opnå succes.

Få hjælp til at komme i gang med fundraising

At komme godt i gang med fundraising kan være et stort projekt, hvis man ikke har prøvet det før. Der ligger et stort forarbejde inden man kan komme i gang med fundraising og det kan være svært at få et overblik over relevante finansieringskilder for sit projekt og formål. Det er både tidskrævende og kan også være meget dyrt. Selvom man kan være heldig at finde et gratis fundraisingkursus, koster en kombination af flere kurser ofte mange penge.

Derfor er der store fordele i at kontakte en professionel fundraiser, som kan hjælpe din frivillige organisation godt på vej. Det er typisk en tidsbesparende og økonomisk fordelagtigt at få hjælp af de dygtigste på markedet. Ønsker du at høre mere om, hvordan du kan få professionel hjælp, kan du læse mere her: https://all-ears.dk/services/

SEND OS EN BESKED

AddressE

Stationsparken 25
2600 Glostrup

TELEFON

+45 35 10 14 14

Følg os