Mentorstøtte

I All Ears har vi stor succes med interne mentorer, som er med til at gøre en stor forskel for praktikanter og nyansatte, som har behov for ekstra støtte.

Flere af All Ears’ medarbejdere er certificeret som mentorer og coaches. De tilbyder mentorstøtte til praktikanter og nyansatte, som har behov for ekstra støtte for at kunne få succes i jobbet.

Mentorstøtten består af:

  • Støtte til at sikre god struktur og prioritering i opgaveløsningen
  • Støtte til håndtering af udfordringer og barrierer relateret til det nedsatte syn
  • Fastlæggelse af og opfølgning på mål i opstartsperioden
  • Ugentlige mentorsamtaler
  • Støtte til at udvikle og mestre (syns)kompenserende programmer og strategier

Mentorstøttens succes i All Ears TM

Et godt eksempel på mentorstøttens effekt og succes er Frederik, som er blind. Via isbryderordningen – og med 5 timers ugentlig mentorstøtte –  er han i dag fastansat som fundraiser i All Ears TM.