Erhvervsuddannelse: Salg og kundeservice

All Ears TM har 20 års erfaring med at uddanne mennesker med synshandicap og det deraf afledte behov for en helhedstænkning i uddannelsesindsatsen. Uddannelsen foregår i et aktivt erhvervsmiljø med fokus på den studerendes faglige, sociale og personlige kompetencer.

Målgruppe og formål

Uddannelsestilbuddet henvender sig til mennesker med synshandicap. Uddannelsens formål er at gøre den studerende kvalificeret til at arbejde med kundeservice ved brug af telefon og computer, telefonpasning, mødebooking for sælgere, databaseopdatering, markedsundersøgelser eller salg.

Læs her hvad tidligere studerende siger om uddannelsen, og hvad den har betydet for dem.

Varighed

På uddannelserne har vi fokus på ressourcer og muligheder, og vi er realistiske i forhold til den enkelte studerendes udfordringer i forhold til (gen)indtræden på arbejdsmarkedet.

Uddannelsesforløbet for den enkelte tilpasses i forhold til disse udfordringer og den enkelte studerendes beskæftigelsesønsker, og derfor vil uddannelsens varighed blive afklaret ved en visitationssamtale.

Individuel karriereplan

Et uddannelsesforløb i All Ears tager altid udgangspunkt i den studerendes individuelle karriereplan, som afdækker den enkeltes realistiske jobønske og dermed specificerer den enkeltes uddannelsesbehov.

En individuel arbejds-/jobplan udarbejdes i starten af uddannelsen med følgende indhold: Hvad har personen opnået i sit liv, arbejdsbaggrund, personlig baggrund, uddannelsesbaggrund, handicapkompensering, hvilket job drømmer personen om, og hvad skal der til, før jobmålet kan opnås? Denne jobplan revurderes løbende i et samarbejde mellem den studerende og undervisere.

Teori og praktisk træning

Erhvervsuddannelserne er centreret i et virksomhedsmiljø, hvor der indgår praktisk træning i mange daglige arbejdsopgaver. At gå fra teori til praksis integrerer teoretisk stof til ”egen læring”. Samtidig opnås en arbejdstræning i at indgå i et aktivt erhvervsmiljø.

Følgende kompetenceområder indgår i uddannelsens undervisning. Det individuelle forløb sammensættes efter den studerendes behov og kompetencer.

 • Træning i praktisk brug af handicapkompenserende software
 • IT-kompetencer (herunder også fagrelevant software)
 • Arbejdsmarkeds- og branchekendskab
 • Kommunikation og salgstræning
 • Danskfaglig opkvalificering
 • Jobsøgning og CV-skrivning
 • Personlig udvikling og coaching

Personlig udvikling og coaching

Vi arbejder ud fra en helhedsorienteret tilgang med fokus på den enkelte studerendes faglige, personlige og sociale kompetencer. Disse kompetencer udvikles gennem individuelle coachingforløb under uddannelsen med fokus på konkrete oplevede arbejdssituationer.

For at facilitere en personlig udvikling hos den studerende, arbejdes der med følgende dimensioner.

 • Stemmetræning
 • Modeller til selvindsigt
 • Træning i sociale kompetencer
 • Kropsbevidsthed og stresshåndtering
 • Forløbet inkluderer endvidere støtte/coaching i op til 3 måneder efter endt uddannelse i forbindelse med start på job.

På vej i job

Som led i uddannelsen er den studerende i praktik. Intern praktik foregår i All Ears TM og eventuel ekstern praktikplads udvælges altid efter den studerendes individuelle mål og karriereplan. Et eksternt praktikforløb afvikles sædvanligvis over 4 uger, og målet for den studerende er at få afprøvet de indlærte kompetencer og færdigheder samt få afprøvet sine arbejdsressourcer i et eksternt miljø.

Uddannelsesforløbet afsluttes med et jobsøgningsforløb, hvori indgår selvstændig søgning af ekstern praktik /jobsøgning pr. mail og telefon, intensivt arbejde med CV, ansøgninger, anvendelse af jobportaler og jobagenter, træning af jobsamtaler og netværksarbejde.

Visitationsprocessen

I All Ears har vi mange års erfaring med visitation af mennesker med funktionsnedsættelse, som brændende ønsker at uddanne sig med henblik på job. Det har givet os en god forståelse for samarbejdet med kommuner og andre samarbejdspartnere. I dette samarbejde er vi en aktiv, troværdig og engageret deltager, og vi hjælper gerne både den potentielle studerende og hans/hendes kommune med råd, vejledning og løbende og afsluttende evaluering.

Kontakt

Uddannelsesleder Lise-Lotte Heindahl, All Ears TM tlf. 39 40 01 09
Visitator, socialrådgiver Susanne Hermann, Instituttet for Blinde og Svagsynede – tlf. 39 45 23 17
Uddannelseskonsulent Signe Mandrup Østerlund, All Ears TM – tlf. 39 40 01 09