Afklaringsforløb ‘På vej mod job/Hold fast i job’

12-ugers beskæftigelsesrettet og højt specialiseret afklarings- og opkvalificeringsforløb for dig med med synshandicap

‘På vej mod job/Hold fast i job’ bringer dig med synshandicap tættere på arbejdsmarkedet gennem en grundig 12-ugers jobrettet afklaringsforløb og opkvalificering i et aktivt erhvervsmiljø i All Ears TM.

Fælles for deltagelse er kursisternes ønske om at få afklaret og løftet deres kompetencer med henblik på en (gen-)indtræden på arbejdsmarkedet. ‘På vej mod job/Hold fast i job’ kan indgå som introduktion til All Ears Academys erhvervsuddannelse inden for salg og kundeservice, som skaber gode jobmuligheder for den enkelte.

Kursistens faglige, personlige og sociale kompetencer afprøves i et aktivt erhvervsmiljø i All Ears TM i Høje Taastrup 3 min. gang fra stationen. Kursisterne er fysisk placeret i de samme lokaler, som medarbejderne i All Ears.

Følgende fokuspunkter indgår i forløbet:

  • Afklaring med fokus på synshandicappets betydning i forhold til job
  • Opkvalificering i brugen af synskompenserende hjælpemidler
  • Opkvalificering af IT generelt
  • Afklaring af personlige og sociale kompetencer
  • Afsluttende kompetencekort til jobcentret med forslag til videre plan

Kontakt

Uddannelsesleder Lise-Lotte Heindahl, All Ears TM – tlf. 39 40 01 09
Visitator, socialrådgiver Susanne Hermann, Instituttet for Blinde og Svagsynede – tlf. 39 45 23 17
Uddannelseskonsulent Signe Mandrup Østerlund, All Ears TM – tlf. 39 40 01 09