Afklaringsforløb ‘På vej mod job/Hold fast i job’

12-ugers beskæftigelsesrettet og højt specialiseret afklarings- og opkvalificeringsforløb for borgere med synshandicap

‘På vej mod job/Hold fast i job’ bringer mennesker med synshandicap tættere på arbejdsmarkedet gennem en grundig 12-ugers jobrettet afklaringsforløb og opkvalificering i et aktivt erhvervsmiljø i All Ears Telemarketing. Vi tilbyder også forløbet for mennesker med andre typer handicap eller fysiske begrænsninger i arbejdsevnen, hvis begrænsningerne er forenelige med et arbejde, hvor pc og telefon er de vigtigste arbejdsredskaber.

Fælles for deltagelse er kursisternes ønske om at få afklaret og løftet deres kompetencer med henblik på en (gen-)indtræden på arbejdsmarkedet. ‘På vej mod job/Hold fast i job’ kan indgå som introduktion til All Ears Academys erhvervsuddannelse inden for salg og kundeservice, som skaber gode jobmuligheder for den enkelte.

Kursistens faglige, personlige og sociale kompetencer afprøves i et aktivt erhvervsmiljø i All Ears Telemarketing i Høje Taastrup 3 min. gang fra stationen. Kursisterne er fysisk placeret i de samme lokaler, som medarbejderne i All Ears.

Følgende fokuspunkter indgår i forløbet:

  • Afklaring med fokus på synshandicappets betydning i forhold til job
  • Opkvalificering i brugen af synskompenserende hjælpemidler
  • Opkvalificering af IT generelt
  • Afklaring af personlige og sociale kompetencer
  • Afsluttende kompetencekort til jobcentret med forslag til videre plan

Kontakt

Uddannelsesleder Lise-Lotte Heindahl, All Ears Telemarketing – tlf. 39 40 01 09
Visitator, socialrådgiver Susanne Hermann, Instituttet for Blinde og Svagsynede – tlf. 39 45 23 17
Uddannelseskonsulent Signe Mandrup Østerlund, All Ears Telemarketing – tlf. 39 40 01 09