Vores koncept

All Ears betyder på dansk at være lutter ører. Det er en grundlæggende værdi for vores virksomhed og vores koncept, og noget vi tilstræber på mange niveauer i vores virke.

Vores primære formål er at skabe jobs og jobmuligheder for mennesker med synshandicap. Mennesker med synshandicap har en særlig evne til at være nærværende i en samtale – en særlig evne til at være lutter ører.

Vi er 100 % dedikerede til at gøre en forskel: For vores kunder, vores medarbejdere og studerende. Jo dygtigere medarbejdere vi har, desto bedre kan vi gøre det for vores kunder. Og jo bedre det går for vores kunder, desto flere dygtige medarbejdere kan vi ansætte.

Det er dette fundament, vores virksomhed bygger på – og dette har vi specialiseret og fintunet i mere end 20 år nu.

Kvalitetsbevidst telemarketing

All Ears samarbejder med en bred vifte af kunder, som på tværs af brancher og formål har det til fælles, at de alle ønsker en målrettet, seriøs og etisk funderet dialog med deres omverden – hvad enten denne omverden udgøres kunder, medlemmer, sponsorer eller bidragsydere.

Vi gør en dyd ud af altid at have fokus på gode samtaler, der skaber resultater – og vi har mange års erfaring med kontakt b-2-c og b-2-b.

Læs mere om vores tilgang til telemarketing her

Uddannelse i All Ears

Evnen til at være nærværende og fokuseret i telefonsamtalen træner vi på vores uddannelsesforløb, som foregår i tæt samspil med vores telemarketingafdeling. Her lærer vi gennem praktisk træning og undervisning i kommunikation og salgsteknikker. Her udklækkes vores kommende medarbejdere, men også andre virksomheder står klar til at ansætte vores dygtige studerende.

Vores uddannelse inden for salg og kundeservice kan du læse mere om her