Socialt ansvar i All Ears

I All Ears forener vi forretning og socialt ansvar. Hos os er det faktisk hinandens forudsætninger.

All Ears er en socialøkonomisk virksomhed. En social virksomhed. Social business. En virksomhed, der tager et udvidet socialt ansvar. Kært barn har mange navne, for os er det vigtigt, at alt vi gør bidrager til vores sociale mission om at skabe arbejdspladser for mennesker med synshandicap.

For os er der intet modsætningsforhold mellem forretning og socialt ansvar. Hos os er de to hinandens forudsætninger. Vi skal som virksomhed konkurrere på pris, kvalitet og resultater. Her er vores medarbejderes særlige kompetencer essentielle.

Jobskabelse for mennesker med synshandicap

Mennesker med synshandicap er generelt trængt på det danske arbejdsmarked – også set i forhold til andre handicapgrupper. Det er i den kontekst, at vi mener, at All Ears gør en forskel. Helt konkret skaber vi arbejdspladser og jobmuligheder, og i det større perspektiv viser vi verden, ved eksemplets magt, at det er muligt at drive en virksomhed på markedsvilkår – samtidig med at vi tager et socialt ansvar.

Vores medarbejdere er virksomhedens væsentligste ressource. Vi samarbejder med mange virksomheder og organisationer, som direkte og indirekte bidrager til vores mission. Det sker gennem at gøre forretning med os, så vi selv kan ansætte flere medarbejdere. Men også gennem praktikforløb og jobskabelse i andre virksomheder for vores dygtige studerende.

Businessworthy – forening af socialt ansvar og forretning

I 2013 modtog All Ears direktør Connie Hasemann Oslo Business For Peace Award, udvalgt af en komite af tidligere nobelpris-modtagere som én ud af bare fem forretningsfolk i hele verden, der står som internationale eksempler på at være businessworthy – at forene socialt ansvar og god forretning. Prisen uddeles hvert år af Oslo Business for Peace Foundation.

All Ears arbejde med FNs verdensmål

I All Ears har vi især fokus på mål nr. 10 “Reduced Inequalites” (mindre ulighed) blandt FNs 17 verdensmål, som skal sikre en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og vores planet. På businessworthy.org kan du blive klogere på, hvordan vi og andre virksomheder driver forretning, som gør en forskel for de 17 verdensmål.

Ser du muligheder i et samarbejde med os?

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du kan se muligheder i et samarbejde, som kan bidrage til vores sociale mission. Måske deler vi samme mission, måske kan du også se muligheder i at forene forretning og socialt ansvar.

All Ears samarbejder med Den Sociale Kapitalfond

Vidste du, at vi samarbejder med Den Sociale Kapitalfond for at styrke vores arbejde med at forene forretning med vores sociale mission om at skabe arbejdspladser for mennesker med synshandicap?

Læs mere samarbejdet med Den Sociale Kapitalfond her