All People Fonden

All Ears TM A/S ejes af den erhvervsdrivende fond ‘All People Fonden’

All People Fondens formål

Fondens formål er at bidrage til at skabe beskæftigelsesmuligheder for mennesker med nedsat erhvervsevne.

Fonden arbejder for sit formål ved at eje – helt eller delvist – kommercielle virksomheder, der bidrager til fondens formål.

Fonden kan endvidere arbejde for sit formål ved at udbrede kendskabet til mulighederne for at drive kommerciel virksomhed, der bidrager til fondens formål, samt ved andre initiativer, der bidrager hertil.

Fondens bestyrelse

Birgitte Mogensen bm@birgittemogensen.dk
Ib S. Paaskesen ib@paaskesen.dk
Jørgen Søndergaard js@sfi.dk

Protektor

Connie Hasemann ch@all-ears.dk

Kontakt All People Fonden

All People Fonden
Carl Gustavs Gade 3
2630 Taastrup

allpeople@all-ears.dk
Tlf. 39 40 01 09