Nyt projekt – flere med synshandicap i job

All Ears med i projekt der vil få flere med synshandicap i job

I mange år har vi i All Ears skabt arbejdspladser for mennesker med synshandicap. Vi indleder nu et nyt spændende projekt sammen med Instituttet for Blinde og Svagsynede – IBOS.

Som en naturlig del af vores sociale mission starter vi nu, i samarbejde med Instituttet for Blinde og Svagsynede – IBOS, projektet PEP (Pre-Employment Program) op i Danmark.

”PEP konceptet matcher det mindset og de metoder, som har været medvirkende til at All Ears i mange år har haft succes med at støtte mennesker med synshandicap ind på arbejdsmarkedet. Med PEP får vi et systematisk og velafprøvet koncept til at fortsætte og udvikle denne vigtige opgave.

Vi glæder os til, i samarbejde med IBOS, at tilpasse konceptet til danske forhold og forventer at gennemføre det første hold i løbet af 2018”, siger Lise-Lotte Heindahl, uddannelsesleder i All Ears.

Et velafprøvet koncept

I USA og Canada har Karen Wolffe gjort en stor forskel for mennesker med synshandicap blandt andet med udviklingen af PEP.

PEP er et intensivt forløb med 15 en-dags moduler, hvor deltagerne bliver undervist og trænet i alle jobsøgnings-faserne.

Konceptet er veldokumentet og afprøvet i flere lande som fx England, Skotland, Australien. Og nu kommer det så også til Danmark.

Frem mod 2020 skal All Ears i samarbejde med IBOS prøve konceptet af i Danmark. Projektet er støttet af STAR – Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.