Efter markant vækst: All Ears etablerer fond og aktieselskab og gør klar til yderligere vækst

Generationsskifte i All Ears

Efter 5 år med markant vækst gennemfører All Ears generationsskifte og etablerer sig i ny selskabs struktur 

All Ears har siden stiftelsen i 1995 haft fokus på at drive virksomhed og skabe arbejdspladser for mennesker med synshandicap. Vi har gennem årene skabt utallige jobs for målgruppen – både gennem opkvalificering og jobskabelse hos andre virksomheder og gennem ansættelser i All Ears’ egen virksomhed.

Samarbejde med Den Sociale Kapitalfond har udmøntet sig i vækst

De seneste 5 år har All Ears samarbejdet med Den Sociale Kapitalfond, som har stillet vækstfinansiering (i form af et lån) og kompetencer til rådighed. All Ears har i perioden gennemgået en markant vækst med en omsætningsstigning på mere end 200 pct. og skabelse af mere end 30 uddannelsespladser og jobs til følge.

All Ears står i dag som en af landets førende fundraisingvirksomheder med en solid kundeportefølje af NGO’er, som efterspørger de resultater og det nærvær, som All Ears’ konsulenter har særlige forudsætninger for at skabe i dialogen med kundernes bidragydere.

Rasmus Duus ny direktør i All Ears TM A/S

Nu ruster All Ears sig til fremtiden ved at etablere sig som aktieselskab samtidig med at der gennemføres et generationsskifte. Ligeledes etableres den erhvervsdrivende fond All People Fonden, hvis formål er at bidrage til at skabe beskæftigelsesmuligheder for mennesker med nedsat erhvervsevne (social inklusion) samt drive virksomheder, der formår at omsætte dette i praksis.

Connie Hasemann overdrager direktør-stafetten til Rasmus Duus. All Ears har siden starten været drevet som en forretning med et stort socialt ansvar, og Connie Hasemann har i mere end 20 år været bannerfører. Det har sikret arbejdspladser for svagtseende, som er en af de grupper af mennesker i Danmark, som har sværest ved at få og fastholde et arbejde.

Connie Hasemann fortsætter som protektor for All People Fonden, der overtager ejerskabet af All Ears TM A/S.

Rasmus Duus har været i virksomheden i mere end 10 år, og har været en central aktør i de senere års vækst i sin hidtidige rolle som udviklingschef og en del af virksomhedens ledelse.

Bestyrelsen, ved formand Birgitte Mogensen, Ib Paaskesen, og Jørgen Søndergaard, fortsætter som bestyrelse i All People Fonden og All Ears TM A/S.