I job med et alvorligt nedsat syn

Billede fra vores telemarketing afdeling

Det er ofte meget svært for mennesker med en alvorlig synsnedsættelse at få fodfæste på jobmarkedet. Men det ER muligt.

Vores erfaring gennem 20 år viser, at det er muligt at skabe et godt arbejdsliv trods en alvorlig synsnedsættelse.

Men da det ofte er en stor udfordring, kræver det også en helt særlig indsats.

Klarhed og tro på at det kan lade sig gøre

Det vi gang på gang ser virker på vores afklarings- og opkvalificeringsforløb, er den helhedsorienterede tilgang og at afklaringen foregår i et aktivt virksomhedsmiljø.  På en fungerende arbejdsplads bliver den enkeltes udfordringer tydelige, og det er derfor muligt for os – sammen med den enkelte – at lægge en meget præcis og realistisk plan for, hvad der skal til for at få fodfæste på arbejdsmarkedet.

I All Ears har 18 ud af 32 medarbejdere en alvorlig synsnedsættelse, så når man går på vores forløb kan man spejle sig i andre, som har haft succes med at skabe et velfungerende arbejdsliv med et synshandicap. At se at det faktisk godt kan lade sig gøre at varetage et arbejde med en alvorlig synsnedsættelse, gør en kæmpe forskel for vores deltagere på forløbet og forstærker deres tro på at det også kan lykkes for dem.

Med mange års erfaring i at være arbejdsgiver for netop mennesker med synsnedsættelser ved vi, hvad det kræver at varetage et job, når man har et alvorligt sansetab.

Vores højtspecialiserede 12-ugers forløb ”På vej mod Job/Hold fast i job”, tilbyder vi i tæt samarbejde med Instituttet for Blinde og Svagsynede. Næste hold starter til foråret.

Et lysere sind og kæmpe overskud

Henrik, som sidste år var på afklaringsforløbet, fortæller om sit udbytte:

”En ting jeg tager med mig er en forståelse for mine kundskaber og evner inden for it og de hjælpeprogrammer, jeg har brugt. Jeg har fået et indblik i, hvad de kan, og hvad jeg skal kunne med en computer på en kommende arbejdsplads. En anden ting er en masse værktøjer, jeg kan bruge i forhold til at kontrollere eller leve med mine tankemønstre. Jeg har fået et lysere sind, og det giver mig et kæmpe overskud i min hverdag.”

Vil du vide mere?

Næste hold starter den 15. marts 2017, og du kan læse mere om det højtspecialiserede forløb lige her

Har du spørgsmål eller vil du høre mere, så tag kontakt til uddannelseskonsulent Signe Mandrup Østerlund på 39 40 01 09 eller smo@all-ears.dk.